Individuele systeemtherapie

Individuele systeemtherapie Someren Asten

Jouw omgeving

Bij systeemtherapie gaat men er van uit dat klachten of problemen samenhangen met de omgeving, het ‘systeem’ waarin zij optreden. De omgeving kan een gezin of familie zijn, maar ook de werkomgeving, de school, de sociale of culturele omgeving waarin men leeft. Problemen beïnvloeden op hun beurt ook weer de omgeving.


Individuele systeemtherapie

Individuele systeemtherapie

Individuele systeemtherapie is een specifieke vorm van psychotherapie. Samen onderzoeken we hoe de klachten of problemen begrepen kunnen worden in relatie tot jouw omgeving. Middels een doelgericht behandelplan werken we aan het oplossen of verbeteren van de jouw probleem of klacht.

Systemen

De mens is een autonoom wezen maar leeft ook in grotere verbanden oftewel in systemen. Op de eerste plaats is er het familiesysteem maar daarnaast kennen we ook vele andere systemen: school, vrienden, werk, sportclub, vereniging, enzovoort. Als er ergens binnen het systeem iets verandert, zal dit in het hele systeem merkbaar zijn.

Veel van onze onbewuste overtuigingen, gedragingen en patronen vinden hun oorsprong in het systeem/gezin van herkomst waarin we zijn opgegroeid. We hebben bekrachtigende en beperkende patronen (vaak uit loyaliteit) meegenomen.

Deze patronen kom je in je huidige leven vaak weer tegen binnen nieuwe systemen zoals dus bijvoorbeeld in je relatie of op je werk. De plek van het individu in het systeem is essentieel. Het kan zijn dat organisatorische en persoonlijke problemen een systemische oorzaak hebben.

Heb je nog vragen of wil je een afspraak maken?
Neem dan gerust contact met mij op.


May

Neem contact op